Systemarkitektur


Systemarkitektur hänvisar till den tekniska konstruktionen av alla, eller delar av, ett IT-projekt eller IT-system.

En systemarkitekt ansvarar för hela eller delar av en teknisk design i ett IT-projekt eller system. En bra arkitektur innebär både mjuk- och hårdvaror med hållbara system. Jämför med ett hus där arkitekten skapar alla delar som tillsammans bildar en helhet och ett flöde. Samma sak gäller för systemarkitekturen. Uppstår ett fel ska det kunna lokaliseras och åtgärdas. Blir en del skadad ska inte hela grunden behöva byggas om. Ett system ska dessutom vara testbar, säker och överskådlig. Den ska genomsyras av enkelhet och ha en tydlig struktur i uppbyggnaden. En systemarkitektur påverkar i hög grad övergripande egenskaper som kostnad, prestanda och ytterligare utvecklingskapacitet. Det är därför viktigt att förstå och beskriva systemets arkitektur. Beskrivningar av arkitektur fungerar som design- och integrationsmodeller, till exempel för att hantera balans mellan fundamentalt olika lösningar.

Har du t.ex. ett befintligt system men saknar en del funktionalitet kan JHL-Net Solutions skräddarsy och integrera nya funktionaliteter i ditt befintliga system så att du slipper investera i ett nytt system. På det sättet sparar ni mycket tid och pengar. Våra kunniga systemarkitekturer utvecklar systemarkitektur, datamodeller, kodmallar och definierar vilka verktyg och metoder du ska använda för att utveckla ett specifikt IT-system eller rent allmänt i företaget. Under processen kommer du också att få IT-konsultation av vår IT-support som ger dig tips och råd längs vägen.

 

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Välj valfritt vilka tjänster du eventuellt är intresserad av så kontaktar vi dig och berättar mer.

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig så snart vi kan.

EnglishSwedish