Projektledning


Vi är IT-konsulterna som brinner för projektledning och som är med ditt företag från idé, via genomförande till färdig produkt. Våra IT-projektledare kan enkelt föra en dialog kring kundkrav och önskemål, sätta upp en projektplan och leda hela implementationen.

Som IT-konsult kan vi fungera som bollplank i olika frågor, komma med råd och leda hela projektet. Vi blir involverade i den grad ni vill. I samråd med er väljer vi ut de konsulter i Stockholm som är mest lämpade för just ditt uppdrag.

Ibland vill företagen ha en konsult som känner till branschen väl men i vissa fall önskar de en projektledare utan erfarenhet av just den branschen. Fördelen blir att en utomstående från en annan specialitet kan se din yrkesgren ur ett annat perspektiv och komma med värdefull insikt. En projektledare har ett stort ansvar och måste därför besitta kompetenser inom flera områden. Mycket av uppgiften går ut på planering och det gäller att både kunna se helheten och målet samt att ha öga för detaljer för att målet ska uppnås. Eftersom projektledaren har ett ansvar för att budgeten uppfylls måste denna också kunna fatta ekonomiska beslut. Därtill krävs en stor social kompetens eftersom projektledaren har ett nära samarbete med både personal, chefer och eventuella utomstående som leverantörer. Att leda, delegera, planera och genomföra efter idé men också att vara flexibel är några utmaningar som en projektledare ställs inför.

 

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Välj valfritt vilka tjänster du eventuellt är intresserad av så kontaktar vi dig och berättar mer.

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig så snart vi kan.

EnglishSwedish