Backup och Lagring av data


Behöver du hjälp med att säkerhetskopiera en viss datamängd men är osäker på vad du ska välja för alternativ?

Ofta ser man över sin backup och datalagring när olyckan redan har inträffat. Vi uppmanar alla att tänka proaktivt och erbjuder IT-lösningar för småföretag, privatpersoner och större företag inom datalagring. Det finns några viktiga skillnader mellan backup och molnlagring. Båda innebär dock att dina data lagras men att tillvägagångssättet skiljer sig åt. Vilket sätt man väljer beror på syftet med datalagringen. På en backup lagras en kopia av alla era data för att kunna användas om originalfilerna behöver återställas av någon anledning. De kan exempelvis ha blivit raderade av misstag och hårddisken kan ha kraschat med följd att filerna inte går att återställa. Din data kopieras till en lagringsmedia för att användas i nödfall när originaluppgifterna gått förlorade. Lagringen sker i stora block för att åtkomsten ska vara enkel och snabb. Förutom filer kan vi säkerhetskopiera exempelvis system state backup. Om ni istället väljer att förvara data genom digital arkivering, är syftet att lagra uppgifter från ert nätverk en lång tid framöver samtidigt som du vill kunna plocka fram dem vid behov. Även denna information kan förstöras och att komplettera viktig information med en backup är därför att rekommendera. Om du skulle råka ut för en brand, vattenskada eller stöld är din data fortfarande skyddad eftersom den inte förvaras på någon fysisk plats på ditt företag.

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Välj valfritt vilka tjänster du eventuellt är intresserad av så kontaktar vi dig och berättar mer.

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig så snart vi kan.

EnglishSwedish