Welcome banner image

I. Policy avseende integritet och marknadsföring

1. Allmänt

Vi på JHL-Net Solutions vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

2.1 JHL-Net Solutions AB, med org. nr 556976–0506 och postadress SKRAKGRÄND 1, 1 TR 123 49 STOCKHOLM (i denna policy kallat ”JHL-NET Solutions”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när JHL-Net Solutions tillhandahåller och marknadsför produkter och tjänster samt vid övriga kontakter med JHL-NET Solutions, såsom besök i vår webbutik eller serviceärenden via e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det JHL:s ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

2.2 JHL-Net Solutions har en gemensam IT-infrastruktur med vissa bolag inom JHLs. Affärstransaktionerna med våra kunder samt tillhörande personuppgifter och databaser som omfattas av denna infrastruktur hanteras och ägs centralt av JHL-NET Solutions. JHL-Net Solutions har alltså det bestämmande inflytandet över dina personuppgifter och har genom avtal med övriga koncernbolag säkerställt kontroll och trygg hantering av dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

JHL-Net Solutions samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp och använder våra tjänster och att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster.

 • Kontaktuppgifter såsom namn, titel och attesträttighet, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.
 • Ålder
 • Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades.
 • Kundinställningar för marknadskommunikation och personliga erbjudanden.
 • Identifikationsnummer, dvs. personnummer eller organisationsnummer.
 • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, rabatt och köphistorik.
 • Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, kortnummer, kortinnehavare, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.
 • Finansiell information som kreditupplysningar.
 • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom ljudinspelningar av samtal, anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice.
 • Användargenererade data om din interaktion med  JHL-Net Solutions s marknadskommunikation och webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem), platsinformation, svar på enkäter samt klick- och besökshistorik som bland annat visar vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till och deltagit på samt resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.
 • Om du har rätt att använda olika erbjudanden eller rabatter genom medlemskap i olika förbund eller organisationer som har förhandlat avtal med JHL-Net Solutions för sina medlemmar.
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag samt anmälan till och utvärdering av event eller andra marknadsföringsåtgärder inklusive hälsodata såsom uppgift om allergier.
 • Videoinspelningar från kamerabevakning i våra butiker.

4. Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?

4.1 JHL-Net Solutions samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, besöker JHL:s hemsida, deltar vid våra events, klickar på länkar i digital marknadskommunikation som vi har skickat till dig, är i kontakt med vår kundtjänst och när du på annat sätt har kontakt med JHL-Net Solutions och lämnar uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med JHL-Net Solutions och för att JHL-Net Solutions ska kunna tillhandahålla sina produkter och tjänster till dig.

4.2 Om du är innehavare av ett JHL-Net Solutionskonto samlar JHL-Net Solutions även in personuppgifter om dig vid registrering av kontot samt under tiden som du är kontoinnehavare, t.ex. din köphistorik, ditt beteende på JHL-Net Solutions webbplats, dina kundinställningar för att ta emot marknadskommunikation och vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att besöka vår webbutik samt läsa eller klicka på länkar i våra digitala utskick.

4.3 Utöver de uppgifter som JHL-Net Solutions samlar in från dig kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Vi hämtar information från offentliga register via tredje parts tjänster för adressuppdatering, t.ex. Bisnode, för att kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Vi hämtar uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, upplysningsföretag eller banker, t.ex. UC.

4.4 JHL-Net Solutions samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder vår webbplats och därmed vilket innehåll du föredrar. Du hittar mer information om hur vi använder oss av cookies i JHL-Net Solutions cookiepolicy.

5. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

JHL-Net Solutions samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Dessa ändamål sätter de yttre ramarna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi ändamålen med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål. Observera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera ändamål.

 1. a) Hantera beställningar och köp 

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig och kontrollera din ålder, skicka orderbekräftelse, hantera betalning för beställda produkter och varor samt bedöma vilka betalningssätt vi kan erbjuda dig (baserat på kontaktuppgifter, beställda varor, betalningshistorik och finansiell information), leverera beställningar, avisera om leverans samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter och tjänster.

Den insamling av uppgifter som vi gör för att kunna hantera dina beställningar och köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt JHL:s allmänna försäljningsvillkor. Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen eller köpet.

 1. b) Tillhandahålla och hantera JHL-Net Solutionskonto  

Personuppgifter behandlar vi för detta ändamål för att t.ex. ge dig behörighet att logga in på kontot, säkerställa din identitet, skapa dina personliga sidor, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, hantera dina inställningar för marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden, underlätta för dig att handla i vår webbutik genom förifyllda uppgifter och sparade digitala varukorgar, underlätta för dig att hantera ärenden och reklamationer samt göra det möjligt för dig att följa din order- och betalningshistorik.

Läs mer om registrering av JHL-Net Solutions konto i Villkoren för JHL-Net Solutionskonto . Insamlingen av uppgifter som vi gör för att kunna tillhandahålla och administrera ditt JHL-Net Solutionskonto krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt Villkoren för JHL-NET Solutionskonto. Om uppgifterna inte lämnas kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig registrering av konto eller avsluta kontot.

 1. c) Lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personlig upplevelse av vår webbutik till dig som har JHL-Net Solutionskonto  

Vi på JHL-Net Solutions vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats och när vi kommunicerar med dig. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så vi kan förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa, erbjuda och lämna dig personligt anpassat innehåll i kommunikation och marknadsföring via post, e-post, sms/mms och telefon med individuella förmåner och erbjudanden, rekommendationer, inbjudningar till events och annan information som vi tror är relevant för dig samt påminna om övergivna digitala varukorgar. För att möjliggöra detta utförs analyser på de uppgifter som JHL-Net Solutions samlar in såsom ålder, bostadsort, orderhistorik och användargenererade data.

Läs mer om hur vi anpassar våra erbjudanden och kommunikation efter dina personliga egenskaper samt hur du avböjer personliga erbjudanden i Villkoren för JHL-Net Solutionskonto . Insamlingen av uppgifter som vi gör för ändamålet krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt dessa villkor. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi behöver i så fall begränsa vissa förmåner och andra fördelar som är kopplade till ditt konto.

 1. d) Lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster 

Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål för att per post, e-post, sms/mms och telefon informera dig om och marknadsföra de produkter, tjänster och erbjudanden som JHL:s säljer, visa rekommendationer, påminna om övergivna digitala varukorgar samt bjuda in till events, tävlingar och marknads- och kundnöjdhetsundersökningar.

För dig som är innehavare av JHL-Net Solutions konto, läs mer om vår marknadskommunikation i Villkoren för JHL-Net Solutionskonto.  Insamlingen av uppgifter som vi gör för ändamålet krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt dessa villkor. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi behöver i så fall begränsa vissa förmåner och andra fördelar som är kopplade till ditt konto.

 

 1. e) Genomföra och hantera deltagande i event, tävlingar och andra marknadsföringsåtgärder 

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar åtgärder för att t.ex. identifiera deltagare, kommunicera med deltagare i en tävling samt utse vinnare och förmedla vinster, kontrollera deltagares ålder samt kommunicera med deltagare innan och efter ett event (såsom bekräftelser på anmälningar, påminnelser och utvärderingar). Observera att information om att du har deltagit i events omfattas av kategorin användargenererade data som behandlas för andra ändamål.

 1. f) Hantera ärenden som kommer in till JHL-Net Solutions supportfunktioner 

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar JHL:s aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och supportärenden, besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller andra supportfunktioner via e-post, telefon eller digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter, ge teknisk support och vårda kundförhållandet.

 

 1. g) Fullgöra rättsliga förpliktelser som krävs av JHL-Net Solutions koncernen 

Personuppgifter behandlas för detta ändamål för att JHL:s ska kunna uppfylla krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Exempel på sådana krav är produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information om produktlarm och produktåterkallelser (t ex vid en defekt eller hälsovådlig produkt) och skyldigheter att spara viss information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ. Om uppgifterna som JHL-Net Solutions samlar in inom ramen för detta ändamål inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen, köpet eller den aktivitet som ger upphov till våra rättsliga förpliktelser.

 1. h) Förhindra missbruk samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet 

Behandling av personuppgifter för detta ändamål sker bland annat för att förhindra missbruk av JHL-Net Solutions konton samt förebygga och utreda misstanke om stöld och bedrägeri. I våra fysiska butiker har vi därför kameraövervakning och när du vill betala för varor på faktura genomför vi därför en bedrägerikontroll där vi analyserar vilka produkter du vill köpa, leveransadress, värdet av produkterna, m.m. Vi flaggar handlingsmönster som ofta förekommer i samband med bedrägerier och därefter genomförs en manuell prövning för att undersöka risken att det kan vara fråga om ett bedrägeriförsök. Misstänkta brott och försök till brott kan komma att polisanmälas.

 1. i) Utvärdera, utveckla och förbättra JHL:s tjänster, produkter och system för våra kunder generellt 

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat göra vår webbutik och andra tjänster mer användarvänliga, utveckla eller lyfta fram digitala funktioner, förbättra vårt kunderbjudande (t.ex. utveckling av tjänster och produkter), ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. för att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser), utveckla och förbättra företagets sortiment och resurseffektivitet samt förbättra vårt IT-system för att höja säkerheten, ta fram statistik för marknads- och kundanalyser samt affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till beställningar och köp, automatiskt arkivera beteenden som senare kan behöva granskas av säkerhetsskäl och ge kunder möjlighet att påverka det sortiment som JHL-Net Solutions tillhandahåller. För att kunna uppfylla detta ändamål utför JHL-Net Solutions generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende bland annat klick- och besöksbeteenden, enhetsinformation, orderhistorik, betalningshistorik, geografisk ort och enskilda kunders feedback.

6. Vilka är de legala grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

För att JHL-Net Solutions ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.

 1. a) Rättslig förpliktelse 

Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av JHL-NET Solutions, exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

 1. b) Avtalsförpliktelser 

Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. För dig som är innehavare av ett  JHL-Net Solutionskonto har du, genom att acceptera Villkoren för  JHL-Net Solutionskonto , ingått ett avtal med JHL-Net Solutions som sätter ramarna för vilken behandling av dina personuppgifter som kan ske för att tillhandahålla, hantera och administrera våra tjänster som är kopplade till kontot, t.ex. analys av dina personliga egenskaper för att ge dig personligt anpassade förmåner och erbjudanden. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt JHL:s allmänna försäljningsvillkor. Då kan det t.ex. vara nödvändigt att JHL-Net Solutions registrerar dina kontaktuppgifter så vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera produkten eller tjänsten samt att vi gör en kreditupplysning om du väljer faktura som betalningssätt så vi kan säkerställa din betalningsförmåga.

 1. c) Berättigat intresse 

Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att JHL-Net Solutions bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. På denna grund behandlar vi bland annat dina personuppgifter för att förhindra missbruk av JHL-Net Solutions konto samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet. Om vi bedömer att brott eller försök till brott har begåtts och vi gör en polisanmälan kommer JHL-Net Solutions även fortsätta att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

7.1 JHL-Net Solutions kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan JHL-Net Solutions komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott har lämnats in till Polismyndigheten. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

7.2 JHL-Net Solutions sparar personuppgifter kopplade till ditt JHL-Net Solutionskonto så länge du är aktiv genom att interagera med JHL-Net Solutions på olika sätt. Om du har varit inaktiv under en viss period kommer kontot automatiskt att avslutas och de personuppgifter som vi har samlat in och behandlat för att tillhandahålla JHL-Net Solutionskonto t och tjänsterna kopplade till kontoinnehavet raderas. Läs mer om detta och hur vi definierar inaktiva kunder i Villkoren för JHL-Net Solutionskonto .

8. Översikt av vår personuppgiftsbehandling

Nedan har vi gjort en översiktlig sammanställning av vår behandling av personuppgifter för att tydligt förklara vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar för våra olika ändamål, vilken rättslig grund som ligger till grund för vår behandling och hur länge vi lagrar uppgifterna.

Ändamål Laglig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att kunna hantera dina beställningar och köp Avtalsförpliktelser enligt JHL:s allmänna försäljningsvillkor
 • Kontaktuppgifter t.ex. namn, postadress, e postadress
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Orderinformation
 • Betalningsuppgifter t.ex. kortnummer och kortinnehavare
 • Finansiell information
Fem år efter att din beställning är betald och levererad eller, om garantiperioden för köpt produkt eller tjänst är längre, efter att den perioden har löpt ut.
För att tillhandahålla och hantera ditt JHL-Net Solutionskonto  Avtalsförpliktelser enligt Villkoren för JHL-Net Solutionskonto 
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress
 • Kontoinformation t.ex. användarnamn och lösenord
 • Identifikationsnummer
 • Orderinformation såsom orderhistorik
 • Betalningsuppgifter
 • Användargenererade data
 • Kundinställningar
Så länge du har ett JHL-NET Solutionskonto.
För att lämna personligt anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personligt anpassad upplevelse av vår webbutik till dig som har JHL-Net Solutionskonto  Avtalsförpliktelser enligt Villkoren för JHL-Net Solutionskonto 
 • Kontaktuppgifter
 • Ålder
 • Kontoinformation
 • Orderinformation såsom orderhistorik
 • Betalningsuppgifter
 • Användargenererade data såsom klick- och besökshistorik samt platsinformation
 • Kundinställningar
 • Anställning eller medlemskap som berättigar till förmåner
Så länge du har ett JHL-NET Solutionskonto.
För att lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster Avtalsförpliktelser enligt Villkoren för JHL-Net Solutionskonto för dig som är kontoinnehavare

Berättigat intresse för dig som inte är innehavare av JHL-Net Solutions konto
 • Kontaktuppgifter såsom bostadsort
 • Kontoinformation
 • Ålder
 • Orderinformation såsom orderhistorik
 • Användargenererade data såsom klick- och besökshistorik
 • Kundinställningar såsom val att ta emot marknadsföring
Så länge du har ett JHL-Net Solutionskonto för dig som är kontoinnehavare.

Två år efter att du senast klickat på en länk i vår kommunikation till dig om du inte är innehavare av JHL-Net Solutions konto.
För att genomföra och hantera deltagande i event, tävlingar och andra marknadsföringsåtgärder Berättigat intresse
 • Kontaktuppgifter
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag, anmälan och utvärdering
Ett år efter att eventet eller tävlingen avslutats.
För att hantera ärenden som kommer in till kundtjänst och andra supportfunktioner Berättigat intresse
 • Kontaktuppgifter t.ex. telefonnummer och e-postadress
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Orderinformation såsom ordernummer, köpta produkter och leveranstidpunkt
 • Betalningsuppgifter såsom betalsätt
 • Användargenererade data
 • Anställning eller medlemskap som berättigar till förmåner
 • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom teknisk information om kundens utrustning
Fem år efter den senaste kontakten i ärendet eller, om garantiperioden för produkt eller tjänst som ärendet avser är längre, efter att den perioden har löpt ut.
För att fullgöra rättsliga förpliktelser såsom krav i bokföringslagen, produktansvar samt skydd av dina personuppgifter i våra system Rättlig förpliktelse
 • Kontaktuppgifter t.ex. namn och adress
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Orderinformation såsom datum för köp
 • Betalningsuppgifter
 • Korrespondens och annan information om supportärenden
Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut.
För att förhindra missbruk samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet Berättigat intresse
 • Kontaktuppgifter t.ex. namn och telefonnummer
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Orderinformation t.ex. beställda varor
 • Betalningsuppgifter såsom betalsätt
 • Användargenererade data t.ex. klick- och besökshistorik
 • Videoinspelningar från våra butiker
Under tiden som nödvändiga kontroller utförs. Om behandlingen leder till polisanmälan kommer uppgifterna att sparas så länge det krävs för att fullfölja anmälan och fastställa, försvara eller göra gällande det rättsliga anspråket.
För att utvärdera, utveckla och förbättra JHL:s tjänster, produkter och system för våra kunder generellt Berättigat intresse
 • Kontaktuppgifter t.ex. bostadsort
 • Kontoinformation
 • Ålder
 • Orderinformation
 • Betalningsinformation
 • Användargenererade data såsom klick- och besökshistorik samt enhetsinformation
 • Kundinställningar
 • Korrespondens och annan information om supportärenden t.ex. feedback på produkter och tjänster och svarstider
Så länge du har ett JHL-Net Solutionskonto för dig som är kontoinnehavare.

Fem år efter att du senast interagerat med JHL-Net Solutions om du inte är innehavare av JHL-Net Solutions konto, t.ex. besökt vår hemsida, loggat in på tidigare JHL-Net Solutionskonto eller klickat på en länk i vår kommunikation till dig.

9. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

9.1 JHL-Net Solutions kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden, produkter och tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till JHL-NET Solutions, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund såsom Klarna.

9.2 JHL-Net Solutions kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att JHL-Net Solutions ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

9.3 Beroende på vilka kontakter du har haft med JHL-NET Solutions, t.ex. om du är innehavare av ett JHL-Net Solutionskonto eller mottar marknadskommunikation, kan JHL-Net Solutions lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

 • Andra bolag som samarbetar med JHL-NET Solutions som agerar personuppgiftsbiträde till JHL-Net Solutions för vi ska kunna uppfylla de olika ändamålen som anges i denna policy. De lagliga grunderna för överföringen till våra koncernbolag är desamma som för vår egen behandling.
 • Företag som tillhandahåller information från folkbokföringen eller andra offentliga register för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så vi kan hantera dina beställningar och köp samt ditt JHL-Net Solutionskonto och tjänsterna kopplade till ditt kontoinnehav. De uppgifter som lämnas ut är identifikationsnummer och kontaktuppgifter baserat på våra avtalsförpliktelser till dig som laglig grund.
 • Analys- och marknadsföringsföretag som tillhandahåller tjänster såsom automatiserade marknadsföringsverktyg, analyser, kommunikation, print och distribution. Dessa mottagare hjälper JHL-Net Solutions med att analysera dina uppgifter samt att informera om och marknadsföra de produkter och tjänster som JHL-Net Solutions säljer. De uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, kontoinformation, kundinställningar, orderuppgifter och användargenererade data baserat på berättigat intresse samt våra avtalsförpliktelser till dig som innehavare av JHL-Net Solutions konto som lagliga grunder.
 • Statliga myndigheter, såsom Polismyndigheten eller Skatteverket, som vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut eller som vi lämnar ut personuppgifter till pga. misstanke om brott eller försök till brott. De kategorier av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, kontoinformation, orderinformation, betalningsuppgifter, användargenererade data och videoinspelningar baserat på rättslig förpliktelse som åligger JHL-Net Solutions eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

9.4 Om du har lägger en beställning eller genomför köp från JHL-Net Solutions kan vi dessutom lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hantering av dina beställningar och köp baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:

 • Leverantörer, tillverkare, distributörer och underleverantörer av produkter och tjänster som JHL-Net Solutions säljer som bland annat tillhandahåller produkterna och tjänsterna samt hjälper oss med supporttjänster såsom underhåll, reparation och kassering av returnerade produkter. Uppgifterna som lämnas är kontaktuppgifter och orderinformation.
 • Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig. Vi lämnar ut kontaktuppgifter och orderinformation till dessa mottagare.
 • Försäkringsgivare som tillhandahåller försäkringar för vissa av våra produkter och tjänster. Uppgifterna som lämnas ut när du valt att teckna en försäkring är kontaktuppgifter och orderinformation.
 • Samarbetspartners och leverantörer av betalningslösningar, t.ex. kortinlösande företag, banker, kreditinstitut och andra finansiella aktörer, som ser till att du kan genomföra betalningar och erbjuder dig olika finansieringslösningar. Uppgifterna som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer och betalningsuppgifter.
 • Kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga, t.ex. kreditupplysningar, när du ansöker om kredit inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. Den uppgift som lämnas ut är identifikationsnummer.
 • Företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom reskontra och inkassoverksamhet som säkerställer att JHL-Net Solutions får betalt för levererade produkter och tjänster inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. De av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, orderinformation och betalningsuppgifter.

9.5 JHL-Net Solutions kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

10. Var lagrar vi dina personuppgifter?

JHL-Net Solutions kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Men vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om vi behöver dela dina uppgifter med JHL-Net Solutions s leverantörer eller samarbetspartners som finns utanför eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer JHL-Net Solutions att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller, om överföring sker till USA, genom att mottagaren certifierat sig att följa principerna i Privacy Shield.

11. Vad har du som registrerad kund för rättigheter?

11.1 JHL-Net Solutions ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna policy.

 1. a) Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Vi på JHL-Net Solutions vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den behandling som vi gör om dig har du rätt att begära att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter som är under behandling, ett s.k. registerutdrag. Detta omfattar information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen. Observera att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av. Registerutdraget är kostnadsfritt men vid upprepade förfrågningar har JHL-Net Solutions rätt att ta ut en administrativ avgift om 100 kr.

 1. b) Rätt till rättelse av dina personuppgifter

JHL-Net Solutions är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

 1. c) Rätt till radering av dina personuppgifter

Vi respekterar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att JHL-Net Solutions tar bort dina personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som JHL-Net Solutions omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som JHL-Net Solutions har gjort och det saknas berättigat intresse för JHL-Net Solutions eller tredje part som väger tyngre (se nedan avsnitt f) för information om rätten att invända). Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som legal grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är nödvändiga för att JHL-Net Solutions ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 1. d) Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt omfattar dock bara uppgifter som du själv har lämnat till JHL-Net Solutions och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som laglig grund.

 1. e) Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa ändamål. Du kan t.ex. begära begränsning av felaktiga uppgifter när du har begärt rättelse. Under tiden som JHL-Net Solutions utreder uppgifternas korrekthet kommer behandlingen av dem att begränsas.

 1. f) Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

När JHL-Net Solutions behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som legal grund eller för direktmarknadsföring har du har rätt invända mot vår behandling. Invändning mot JHL:s intresseavvägning kan göras när du har personliga skäl som rör situationen. Vid sådan invändning bedömer JHL-Net Solutions om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre ditt intresse att skydda din integritet. Om så är fallet får JHL-Net Solutions fortsätta att behandla dina personuppgifter trots att du har motsatt dig behandlingen. Invändning mot direktmarknadsföring och analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål kan du göra utan att uppge några skäl. Detta styr du själv över genom inställningarna på Mina sidor där du väljer om du vill ta emot marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden. Dessutom ges du möjlighet att invända mot marknadsföring vid varje enskilt digitalt utskick. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet samt alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder såsom att skicka nyhetsbrev och erbjudanden. Om du endast invänder mot personligt anpassade erbjudanden kommer marknadskommunikationen till dig att vara generell, då vi har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig om vi inte får analysera dina personliga egenskaper. Läs mer om hur vi anpassar våra erbjudanden och kommunikation efter dina personliga egenskaper samt hur du motsätter dig sådan behandling under Villkoren för JHL-Net Solutionskonto .

11.2 Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

12. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. JHL-Net Solutions har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda inom JHL:s som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.

13. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

13.1 Den senast uppdaterade versionen av JHL-Net Solutions s integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

13.2 JHL-Net Solutions har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på JHL-Net Solutions webbplats. Dessutom kommer du att informeras om att integritetspolicyn har ändrats nästa gång du loggar in på ditt JHL-Net Solutionskonto. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta ditt JHL-Net Solutionskonto genom att kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

14. Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.

 • Är du konsument? Vänligen kontakta kundservice på 08-121 329 93  eller skicka e-post [email protected] 
 • Representerar du ett företag? Vänligen kontakta kundservice på 08-121 329 93 eller skicka e-post till [email protected] 
 • Du når även våra särskilda medarbetare som arbetar med behandling av personuppgifter via e-post på [email protected] .
 • JHL- Net Solutions externa dataskyddsombud, VD Joy Rubaiyat Rezwan nås på samma adress. Om du vill skicka en förfrågan eller upplysning till honom, vänligen ange att ditt meddelande är avsett för JHL:s dataskyddsombud.
 1. JHL-Net Solutions Cookies och liknande tekniker

Vi på JHL-Net Solutions använder cookies och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies för att förenkla och anpassa våra tjänster, såsom exempelvis vid inloggning. Nedan förklarar vi närmare hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

Vänligen se även vår integritetspolicy vad gäller hanteringen av dina personuppgifter.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler med information som lagras i användarens dator eller på annan enhet som används för besök på vår webbplats. Dessa skickas från våra eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet. Cookies används för att få webbplatser att fungera mer effektivt genom att exempelvis förenkla inloggning, men även för att ge viss information till ägaren av webbplatsen om hur den används.

Vilka typer av cookies och liknande tekniker använder sig JHL-Net Solutions av?

JHL-Net Solutions använder cookies i flera syften. De cookies vi använder förbättrar de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster smidigare för dig. Generellt sett kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

 

 • Sessionscookies, dvs. tillfälliga cookies som raderas när du stänger din webbläsare. Vi använder oss av sessionscookies bland annat för att fastställa vilket språk du som användare valt och dessa behövs för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, som inte skulle fungera utan dessa cookies.
 • Varaktiga cookies, dvs. cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut. Hur länge en varaktig cookie lagras beror på den specifika cookiens livstid och på dina inställningar i webbläsaren. Vi använder oss av varaktiga cookies bland annat för att förenkla din inloggning för att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska för ifylla dina uppgifter eller inte. Utan dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål.
 • Förstapartscookies är cookies satta av JHL-Net Solutions på våra egna webbplatser. Sessionscookies och varaktiga cookies ovan är exempel på sådana förstapartscookies.
 • Tredjepartscookies, är analyscookies som tillhör JHL-Net Solutions marknadsföringspartners. Dessa analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster, exempelvis hur du använder vår webbplats, vilka sidor du besöker på webbplatsen samt vilka produkter du lägger i varukorgen eller köper. Dessa cookies tillåter oss att förbättra upplevelsen för dig som användare genom att anpassa marknadsföringsåtgärder som till exempel sökordsmarknadsföring och bannerannonsering, baserat på statistik.

Särskilt om analysdata/ delning av webbstatistik med tredje part

När du besöker JHL-Net Solutions webbplats så använder JHL-Net Solutions och ibland även samarbetspartners till JHL-Net Solutions sig av cookies för att identifiera information om ditt webbplatsbesök. När du besöker JHL-Net Solutions webbplatser så skickas information om sidvisningar, till exempel vilken produktsida du besökt till JHL-Net Solutions analysverktyg, marketingautomation verktyg och annonseringspartners.

Information om vilka sidor du besökt används exempelvis för att via marketingautomation verktyget Eloqua kunna kommunicera med dig på ett mer personligt sätt och för att kunna förbättra vår service. Genom att använda Eloqua cookies kan vi bli mer lyhörda och välja ut erbjudanden eller specifik marknadsföring som vi tror kan intressera dig.

Är du inloggad delas även information om ditt användar-ID och segmentstillhörighet till JHL-Net Solutions partners. Lägger du något i varukorgen eller genomför ett köp skickas information om sidvisningar, produktsidor, varukorg, produktnummer, transaktions-ID och varuvärde. Informationen används för att JHL-Net Solutions och dess partners ska kunna effektivisera marknadsföringen med hjälp av denna statistik, till exempel genom att visa annonser med produkter som är relevanta för dig.

JHL-Net Solutions kan också komma att dela information kring köp du genomför om du hittade till någon av JHL-Net Solutions webbplatser genom att klicka på en annonslänk på en webbplats ansluten till ett affiliatenätverk som JHL-Net Solutions samarbetar med. Affiliatenätverk är företag som förmedlar digitala annonser från annonsörer till webbplatsägare. I de fallen delas information om transaktions-ID och ordersumma med nätverket för att de ska kunna administrera eventuell ersättning för annonseringen. Den informationen är pseudonymiserad och kan inte kopplas till dig som person. Om du däremot är medlem i en bonusklubb eller cashbacksida så har de möjlighet att identifiera dig som person genom att koppla ihop personuppgifterna du gett dem med den information kring köpet som JHL-Net Solutions skickar till affiliatenätverket för att dina bonuspoäng eller din cashback ska kunna registreras.

 

Tabell över enskilda cookies på JHL-Net Solutions webbplats för att dela data med tredje part och hur du kan kontrollera användandet av cookies.

Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Vi kan tyvärr inte hjälpa dig att blockera cookies med annan avsändare andra än JHL-Net Solutions, s.k. tredjepartscookies. För tredjepartscookies behöver du blockera cookies genom s.k. opt-out hos respektive aktör.

Detta gör du genom att besöka respektive parts webbplats, se i tabellen nedan. Du kan också gå in på www.youronlinechoices.com/se/dina-val för att kontrollera inställningarna för intressebaserad annonsering från olika nätverk.

Avsändare Ändamål Opt out Lagringstid
Sizmek Informationen används för att JHL-Net Solutions och dess partners ska kunna effektivisera marknadsföringen, till exempel genom att visa annonser med produkter som är relevanta för dig. www.sizmek.com/privacy-policy/optedout 13 månader
Google Informationen används för att JHL-Net Solutions och dess partners ska kunna ge de mest relevanta annonserna för dig. Detta gäller annonser på Googles sökmotor, men även andra annonser i Googles nätverk. Informationen används också för att visa rätt annonser och produkter för dig hos Googles partnersidor. https://myaccount.google.com/privacy 24 månader
Bing Informationen används för att JHL-Net Solutions och dess partners ska kunna visa de mest relevanta annonserna för dig. Detta gäller annonser på Bings sökmotor, men även andra annonser hos Bings partnersidor. https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings 12 månader
Criteo Informationen används för att JHL-Net Solutions och dess partners ska visa de mest relevanta annonserna för dig baserat på de produktsidor som du har tittat på. www.criteo.com/privacy 12 månader
Facebook Informationen används för att JHL-Net Solutions och dess partners ska kunna effektivisera marknadsföringen, till exempel visa relevanta annonser för dig på Facebook. www.facebook.com/policies/cookies/
LinkedIn Informationen används för att JHL-Net Solutions och dess partners ska kunna effektivisera marknadsföringen, till exempel visa relevanta annonser för dig på LinkedIn. www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Utöver dessa används förstapartscookies för att grundläggande funktionalitet ska fungera som ovan beskrivet.

Ändringar i vår cookiepolicy JHL-Net Solutions kan komma att uppdatera denna policy genom att publicera ändringar på sin webbplats. Om vi behöver ditt samtycke kommer vi begära det särskilt nästa gång du besöker webbplatsen.

Datum för senaste ändring är 2018/05/18 Kontakta oss

Om du har frågor eller vill ha mer information får du gärna kontakta oss på: 08-121 329 93

III. Försäljningsvillkor

Inledande bestämmelser

 1. Tillämplighet

JHL-Net Solutions AB:s (”JHL-Net”) Allmänna Försäljningsvillkor – Företag gäller för leverans av produkt, tjänst och/eller Office 365 supporttjänst till kund från och med ovan angivet datum och ersätter tidigare av JHL-Net Solutions publicerade försäljningsvillkor.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt, tjänst respektive Office 365 supporttjänst återfinns under respektive rubrik nedan. Vidare återfinns allmänna bestämmelser under särskild rubrik tillämpliga på samtliga leveranser.

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

Om du handlar som konsument så gäller istället Allmänna Försäljningsvillkor – Konsument.


Särskilda bestämmelser för leverans av produkt

 1. Produktinformation

Varorna som presenteras på JHL-Net Solutions webbsida utgör JHL-Net Solutions ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på JHL-Net Solutions webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

 1. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på JHL-Net Solutions webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. JHL-Net Solutions äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

JHL-Net Solutions priser på importprodukter som inte utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Vid fakturering kan priset komma att justeras i enlighet med för dagen gällande valutakurs och fastställs av Dustin.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift.

 

 1. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning kan erläggas genom betalning med kontokort, direktbetalning via internetbank eller genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på JHL-Net Solutions bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har JHL-Net Solutions rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

JHL-Net Solutions tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från JHL-Net Solutions måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Dustin.

Produkterna förblir JHL-Net Solutions egendom till dess full betalning erlagts.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har JHL-Net Solutions rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

 1. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos JHL-Net Solutions accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad “Tack för din order” via mejl. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från JHL-Net Solutions lager, erhåller kunden via mejl en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden – dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.

 1. Leverans

Leverans sker inom Sverige och av JHL-Net Solutions anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt JHL-Net Solutions lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av JHL-Net Solutions till transportör.

JHL-Net Solutions bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

 1. Återköp

JHL-Net Solutions accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under sextio (60) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos JHL-Net Solutions eller faktureras separat. 

Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Dustin, företrädesvis via Mitt Konto – Orderhistorik på JHL-Net Solutions webbsida och där skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte innebär att JHL-Net Solutions godkänt återköpet. Kunden ska returnera produkten till JHL-Net Solutions tillsammans med kopia på ordersedel samt med uppgift om ärendenummer. Retur godkänd av JHL-Net Solutions ska vara JHL-Net Solutions tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit ärendenumret. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Kunden står risken för produkten vid transport.

Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.

 1. Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Dustin, företrädesvis via Mitt Konto – Orderhistorik. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Dustin.  

 1. Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Dustin, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.

Vid reklamation ska kund kontakta Dustin, företrädesvis via Mitt Konto – Orderhistorik på JHL-Net Solutions webbsida och skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit JHL-Net Solutions tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till JHL-Net Solutions vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har JHL-Net Solutions rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. JHL-Net Solutions förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

 1. Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. JHL-Net Solutions lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.  

 

 1. Ansvar

Föreligger fel som JHL-Net Solutions ansvarar för åtar sig JHL-Net Solutions att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, om leverans eller återbetalning av köpeskillingen. JHL-Net Solutions har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. JHL-Net Solutions är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter i JHL-Net Solutions sortiment eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av JHL-Net Solutions eller framgår av produktvillkor som tillhandahållits av JHL-Net Solutions. JHL-Net Solutions ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot JHL-Net Solutions med anledning av fel. JHL-Net Solutions ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller för förlust av data.

Det totala ansvar som kan uppkomma för JHL-Net Solutions gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av JHL-Net Solutions anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, om leverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden.

 1. Teknisk support

För teknisk support och användarstöd, har JHL-Net Solutions rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges på JHL-Net Solutions webbsida under Kundservice – Teknisk support. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare och att i vissa fall ges support endast via mejl och webbsidor.

 1. Särskilda villkor för programvaror

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från JHL-Net Solutions webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Med anledning av ovanstående accepterar JHL-Net Solutions inget ansvar för försäljning av programvara, innefattande, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

 1. Särskilt för molntjänster

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från JHL-Net Solutions webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. JHL-Net Solutions ansvar är begränsat till det ansvar som tillverkaren eller licensgivaren har i förhållande till kund enligt tillämpliga villkor. Begränsningen innefattar, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

Särskilda bestämmelser för leverans av tjänst

 1. Omfattning och genomförande

JHL-Net Solutions ska utföra den överenskomna tjänsten (” Tjänsten”) på ett fackmannamässigt sätt och med för ändamålet kvalificerade personer.

JHL-Net Solutions får anlita underleverantör för utförande av Tjänsten. Om JHL-Net Solutions anlitar underleverantör ansvarar JHL-Net Solutions för såväl JHL-Net Solutions som underleverantörens arbete.

Kunden ska ge JHL-Net Solutions tillgång till all information och allt underlag som krävs för att JHL-Net Solutions ska kunna utföra och leverera Tjänsten i enlighet med avtalet. Om Tjänsten ska utföras i kundens lokaler ska JHL-Net Solutions få tillgång till lokalerna i den utsträckning som krävs för att kunna utföra Tjänsten.

 1. Ersättning m.m.

JHL-Net Solutions har rätt till ersättning enligt JHL-Net Solutions vid var tid gällande prislista. Om Parterna har avtalat om annat pris än vid var tid gällande prislista har JHL-Net Solutions rätt att en gång per kalenderår justera avtalade priser i enlighet med förändringar i Arbetskostnadsindex (AKI) kod J (Informations- och kommunikationsbolag).

JHL-Net Solutions ersättning anges exklusive moms och andra eventuella tillkommande skatter och avgifter hänförliga till Tjänsten.

JHL-Net Solutions har rätt till ersättning för utlägg enligt vad som överenskommits mellan Parterna.

JHL-Net Solutions utför Tjänsten under ordinarie arbetstider enligt vid var tid gällande prislista. JHL-Net Solutions har rätt till ersättning för arbete utanför ordinarie arbetstid enligt vid var tid gällande prislista.

 1. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning sker mot faktura efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på JHL-Net Solutions bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadag. Vid försenad betalning har JHL-Net Solutions rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

JHL-Net Solutions tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från JHL-Net Solutions måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Dustin.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga har JHL-Net Solutions rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller kräva annan säkerhet för utförandet av Tjänsten.  

 1. Beställning och orderbekräftelse Genom att beställa Tjänsten accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

 1. Ansvar 

Föreligger fel i Tjänsten som JHL-Net Solutions ansvarar för åtar sig JHL-Net Solutions att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation eller om leverans, förutsatt att reklamation har skett i enlighet med vad som anges i dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Om JHL-Net Solutions väljer att inte avhjälpa felet eller att genomföra en om leverans har kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen för det utförda arbetet.

JHL-Net Solutions ansvarar inte för fel som beror på hårdvara, programvara eller annan utrustning som inte tillhandahållits av JHL-Net Solutions. Om Tjänsten består i rådgivning är JHL-Net Solutions ansvar begränsat till sådan rådgivning baserad på den information som kunden tillhandahållit. JHL-Net Solutions tar inget ansvar för de beslut som kunden fattar mot bakgrund av den tillhandahållna rådgivningen.

Det totala ansvar som kan uppkomma för JHL-Net Solutions gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av JHL-Net Solutions skadeståndsansvaranställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, om leverans eller liknande) är begränsat till det totala arvodet pris som betalats av kunden för Tjänsten den senaste sex (6) månadsperioden.

JHL-Net Solutions ansvarar under inga omständigheter för (i) indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, eller andra liknande indirekta skador, eller för (ii) förlust av data.

Ansvarsbegränsningarna under denna punkt gäller inte vid personskada eller om det föreligger uppsåt eller grov vårdslöshet från JHL-Net Solutions sida.

Kunden ansvarar för att skriftligen informera JHL-Net Solutions om alla förändringar som kunden själv eller med hjälp av annan gör i kundens IT-miljö om förändringen kan påverka den Tjänst eller funktioner som JHL-Net Solutions levererar. JHL-Net Solutions ansvarar inte för fel som uppkommer på grund av att sådana förändringar inte meddelats JHL-Net Solutions enligt ovan.

 1. Reklamation

Kunden förlorar sin rätt att framställa ersättningsanspråk om inte reklamation har skett skriftligen utan dröjsmål, dock senast tre (3) månader efter att den specifika Tjänsten utförts.

 1. Immateriella rättigheter

Kunden erhåller äganderätten till samtliga immateriella rättigheter som vid Tjänstens utförande skapas särskilt av JHL-Net Solutions för kundens räkning. Om inte annat skriftligen avtalats, erhåller JHL-Net Solutions en icke-exklusiv licens, utan begränsning i tid, till alla immateriella rättigheter som skapas av JHL-Net Solutions för kundens räkning.

Kunden erhåller inte några immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten som tillhör JHL-Net Solutions eller tredje man utöver vad som anges ovan. Kunden har inte heller rätt att ändra någon immateriell rättighet som tillhör JHL-Net Solutions eller tredje man. För dessa immateriella rättigheter gäller istället de villkor som innehavaren av den aktuella immateriella rättigheten vid var tid tillämpar.

JHL-Net Solutions är skyldig att meddela kunden det krävs någon ytterligare licens eller nyttjanderätt för Tjänstens nyttjande utöver vad som framgår av avtalet.

 1. Intrång i immateriella rättigheter

Om kunden tillhandahåller immateriella rättigheter under avtalet garanteras att kunden innehar de rättigheter eller inhämtar de godkännanden som krävs för utförandet av Tjänsten enligt avtalet.

JHL-Net Solutions garanterar att Tjänsten som utförs av JHL-Net Solutions och de immateriella rättigheter som JHL-Net Solutions skapar eller tillhandahåller enligt avtalet, (med undantag för tredjepartstjänster eller -produkter från JHL-Net Solutions leverantörer), såvitt JHL-Net Solutions känner till, inte gör intrång i tredje mans tillkommande rätt.

Kunden ska utan dröjsmål skriftligen meddela JHL-Net Solutions avseende krav från tredje man angående intrång i immateriell rättighet på grund av kundens nyttjande av Tjänsten.

Vid ett påstående om intrång, för vilket JHL-Net Solutions ansvarar, (dvs. inte ett intrång på grund av modifiering av kunden eller avseende tredjepartsprodukter eller liknande intrång), ska JHL-Net Solutions ha rätt att på egen bekostnad överta tvisten och föra talan för kundens räkning samt på egen bekostnad antingen tillförsäkra kunden fortsatt nyttjande av Tjänsten eller byta ut omtvistad del av Tjänsten mot liknande godtagbar tjänst eller produkt. Kunden har inte rätt att medge ansvar, ingå avtal, förlikning eller kompromiss med tredje man avseende sådant krav utan att på förhand erhålla JHL-Net Solutions skriftliga samtycke, vilket inte oskälige ska innehållas eller försenas. Om JHL-Net Solutions inte kan säkerställa kundens rätt till nyttjande av en liknande godtagbar tjänst eller produkt, har vardera parten rätt att som exklusiv påföljd i relation till sådant påstått intrång häva avtalet med den andra parten avseende sådan tjänst eller produkt och JHL-Net Solutions åtar sig att i sådant fall återbetala det pris som betalats för sådan tjänst och produkt, förutsatt att kunden återlämnar produkten, med avdrag för den nytta kunden erhållit.

JHL-Net Solutions åtar sig att ersätta kunden för de ersättningar och skadestånd som kunden genom förlikning eller dom åläggs att erlägga för intrång, för vilket JHL-Net Solutions ansvarar, i immateriell rättighet genom kundens nyttjande av Tjänsten. Därutöver har inte kunden rätt till annan ersättning för förlust som uppkommer till följd av immaterialrättsligt fel i Tjänsten och som JHL-Net Solutions ansvarar för.

 1. Avtalstid och upphörande

Avtalet är gällande från att det undertecknats av Parterna. (innefattande bindande accept per mejl från behöriga företagsrepresentanter). Om inte annat avtalats, gäller avtalet tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Uppsägning ska ske skriftligen.

Oaktat det ovanstående kan vardera Part skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Part:

(a) i väsentligt avseende åsidosätter eller bryter mot bestämmelserna i avtalet och rättelse, där sådan kan ske, inte sker inom 30 dagar efter skriftligt meddelande därom, eller
(b) försätts i konkurs eller likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.

Kundens rätt att nyttja resultatet av Tjänsten vid uppsägning enligt denna punkt 23 förutsätter att kunden fullgjort sin betalningsskyldighet

Allmänna bestämmelser

 1. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på JHL-Net Solutions webbsida möjliggör för besökare att lämna JHL-Net Solutions webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av JHL-Net Solutions och JHL-Net Solutions bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. JHL-Net Solutions tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från JHL-Net Solutions av aktuell webbsida.

 

 1. JHL-Net Solutions webbsida och immateriella rättigheter

Innehållet på JHL-Net Solutions webbsida ägs av JHL-Net Solutions eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från JHL-Net Solutions. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av JHL-Net Solutions.

 1. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på JHL-Net Solutions webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Dustin. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela JHL-Net Solutions detta samt byta sitt lösenord.

Fullständiga villkor för konto på JHL-Net Solutions webbsida framgår av Villkor för JHL-Net Solutionskonto .

 1. Personuppgifter

När JHL-Net Solutions är personuppgiftsansvarig

JHL-Net Solutions kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av JHL-Net Solutions integritetspolicy. Genom att skapa ett företagskonto hos JHL-Net Solutions bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om JHL-Net Solutions behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

När JHL-Net Solutions agerar personuppgiftsbiträde åt kunden

I de fall JHL-Net Solutions agerar personuppgiftsbiträde åt kunden kommer parterna att ingå separat personuppgiftsbiträdesavtal avseende den behandling av personuppgifter som JHL-Net Solutions gör för kundens räkning.

 1. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska (“SCC”) också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. JHL-Net Solutions ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

 1. Force Majeure

JHL-Net Solutions äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför JHL-Net Solutions  kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

 1. Övrigt

JHL-Net Solutions förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på JHL-Net Solutions webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Kunden intygar särskilt genom att acceptera dessa Allmänna Försäljningsvillkor att produkterna endast ska användas i professionella sammanhang, såsom exempelvis i egen näringsverksamhet, inom undervisningsverksamhet eller i offentlig verksamhet.

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan JHL-Net Solutions skriftliga samtycke.

JHL-Net Solutions förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

 

 • Villkor för JHL-Net Solutions konto

 

 1. Allmänt

1.1 JHL-Net Solutions konto är vårt sätt att erbjuda personliga erbjudanden, god service och förenklad administration för våra kunder. JHL-Net Solutions konto är kopplat till en personlig inloggningsfunktion via vår webbplats som du själv skapar som innebär att du bland annat kan spara favoriter och se dina tidigare köp. Som inloggad får du även åtkomst till Mina sidor där du kan administrera inställningarna för ditt konto.

1.2 För att registrera dig som kontoinnehavare hos oss behöver du godkänna dessa villkor för JHL-Net Solutions konto

 1. Registrering av JHL:s konto

2.1 Att vara innehavare av ett JHL-Net Solutions konto är kostnadsfritt. För att bli kontoinnehavare hos JHL-Net Solutions måste du ha fyllt 18 år samt ha en e-postadress och en fast postadress. Både privatpersoner och företag kan inneha JHL-Net Solutions konto. För företag avser begreppet ”kontoinnehavare” såväl företaget som dess representanter.

2.2 JHL-Net Solutions konto är personligt kan inte överlåtas till annan privatperson eller annat företag. Du ansvarar för de köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter. Genom att godkänna dessa villkor åtar du dig därför att inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ansvarar för att se till att ditt användarnamn och lösenord förvaras på ett säkert sätt så obehörig inte kan få tillgång till informationen. Om du misstänker att obehörig känner till ditt lösenord ska du omgående ändra lösenord och anmäla din misstanke till JHL-Net Solutions.

2.3 Som kontoinnehavare ansvarar du för att de uppgifter du lämnat är korrekta och fullständigt ifyllda. Vid ändring av dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer eller adress, åtar du dig att genast meddela JHL-Net Solutions korrekta uppgifter.

2.4 Du blir kontoinnehavare av ett JHL-Net Solutions konto när du har godkänt dessa villkor och registrerats i JHL-Net Solutions s system samt JHL-Net Solutions kontohar öppnats via JHL-Net Solutions s webbplats. Som bekräftelse på att registreringen har fullföljts kommer JHL-Net Solutions att skicka en bekräftelse per e-post till den adress som du angett.

2.5 Som kontoinnehavare är du skyldig att ta del av innehållet i villkoren för JHL-Net Solutions konto och eventuella ändringar av villkoren.

 1. Behandling av personuppgifter

När du registrerar dig som kontoinnehavare kommer JHL-Net Solutions att behandla personuppgifter om dig JHL-NET Solutions AB, med org. nr 556976–0506 och postadress SKRAKGRÄND 1, 1 TR 123 49 STOCKHOLM är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen sker enligt JHL-Net Solutions integritetspolicy   som utförligt beskriver hur vi samlar in, använder, sparar och delar din personliga information.

 1. Personligt anpassade förmåner, erbjudanden och kommunikation

4.1 När du registrerar dig för JHL-Net Solutions konto i samband med att du genomför ett köp hos oss lämnar du bland annat din postadress, e-postadress och telefonnummer. Dessa kontaktuppgifter använder JHL-Net Solutions för att informera om ditt kontoinnehav samt förmedla erbjudanden och annan marknadsföring om liknande produkter och tjänster till dig.

4.2 Vi kommunicerar vanligtvis våra erbjudanden via e-post, brev, sms/mms och telefon. Ibland kommunicerar vi även genom digital annonsering på externa webbsidor.

4.3 Som innehavare av JHL-Net Solutions konto får du individuellt anpassad kommunikation med personliga erbjudanden, nyheter, produktrekommendationer, inbjudningar till event och förmåner kopplade till just ditt konto. Genom att anpassa våra erbjudanden och annan kommunikation till dig efter dina uppgifter samt hur du använder vår sajt säkerställer vi att du får relevant information som är intressant för dig. Dessutom ger vi dig en personligt anpassad upplevelse av vår webbplats.

4.4 JHL-Net Solutions har rätt att ge olika kunder olika förmåner och erbjudanden. Detta innebär att JHL-Net Solutions inte är skyldig att ge samma förmåner eller erbjudanden till alla kunder. Olika erbjudanden kan till exempel ges till kunder med olika inköpsmönster eller inköpsvolym samt till kunder som bor inom ett visst geografiskt område.

4.5 För att kunna anpassa våra förmåner, erbjudanden och kommunikation till dig är det nödvändigt att JHL-Net Solutions  gör analyser på segments- individ- eller aggregerad nivå baserade på uppgifter vi samlar in om dig, exempelvis ålder, bostadsort, köphistorik, inställningar på Mina sidor, hur du använder vår webb, vilka av våra produkter, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av genom att besöka olika webbsidor och delar av sidor, hur du interagerat med vår marknadskommunikation genom att öppna e-post och klicka på länkar, vilka event du anmält dig till och deltagit på samt resultat från nöjdhets- eller marknadsundersökningar. Våra insikter från analyserna ligger till grund för vår kommunikation med dig samt den information och erbjudanden som presenteras för dig på vår webbplats. Genom sådan analys undviker vi också att skicka information till dig som du skulle kunna uppfatta som onödig eller ointressant. Insikterna av våra analyser kan även ligga till grund för hur vi utvecklar vår verksamhet, såsom vilka produkter JHL-Net Solutions köper in och hur vi förbättrar våra webbplatser. Sammantaget innebär våra analyser att vi behandlar dina personuppgifter för att tillgodose såväl JHL-Net Solutions som våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och system.

4.6 Du kan när som helst logga in på Mina sidor och invända mot vår analysering genom att avböja personliga erbjudanden som är anpassade efter dina uppgifter, preferenser och beteenden

4.7 Du kan när som helst ändra inställningarna för vilken kommunikation du önskar eller helt invända mot att dina kontaktuppgifter används i marknadsföringssyfte. Dessutom ges du möjlighet att invända mot vår marknadsföring vid varje enskilt utskick.

4.8 Observera att viktig information som inte avser marknadsföring av våra produkter eller tjänster kan komma att skickas till dig via post eller e-post även när du har invänt mot marknadsföring.

 

 1. Tillämpning och ändring av villkoren

5.1 Vid köp gäller alltid först och främst JHL:s Allmänna Försäljningsvillkor. Försäljningsvillkoren påverkas inte av dessa villkor för JHL-Net Solutions konto.

5.2 Dessa villkor för JHL-Net Solutions konto gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på JHL-Net Solutions s webbplats.

5.3 JHL-Net Solutions har rätt att när som helst ändra villkoren för JHL-Net Solutions konto samt hur erbjudanden utformas eller tillhandahålls. Om villkoren för JHL-Net Solutions konto ändras kommer de uppdaterade villkoren att publiceras på JHL-Net Solutions s webbplats. Dessutom kommer du att informeras om att villkoren har ändrats nästa gång du loggar in på ditt JHL-Net Solutions konto. Om du inte vill acceptera de ändrade villkoren kan du avsluta ditt JHL-Net Solutions konto genom att kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifterna längst ner i dessa villkor.

5.4 Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ansvarar JHL-Net Solutions inte för eventuella förluster (inklusive förlorade förmåner eller sämre förmåner) till följd av förändringar av dessa villkor och JHL-Net Solutions är inte heller på något sätt skyldig att ersätta Kontoinnehavare eller tredje part för sådana förluster.

 1. Giltighet och avslutande av konto

6.1 Ditt JHL-Net Solutions konto gäller tills vidare.

6.2 Du kan när som helst avsluta ditt kontoinnehav genom att kontakta kundservice. Kontaktuppgifter till kundservice finns längst ned i dessa villkor. Vid avslut av ditt konto förfaller eventuella erbjudanden och rabatter. Dessutom raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa kontovillkor. Även efter att ditt konto har avslutats kan dock JHL-Net Solutions behöva behandla vissa av dina personuppgifter för andra ändamål, såsom uppfyllande av våra rättsliga förpliktelser. Läs mer om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter i JHL-Net Solutions integritetspolicy .

6.3 JHL-Net Solutions förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta ditt JHL-Net Solutions konto och ogiltigförklara eventuella rabatter och erbjudanden vid misstanke om missbruk eller olämplig användning av JHL-Net Solutions kontrollerar annat otillbörligt beteende. Med missbruk avses bland annat brott mot dessa villkor, registrering av felaktiga kontaktuppgifter, bedrägerier eller bedrägeriförsök samt förfalskning, ändring, försäljning eller olovlig överlåtelse av handlingar, såsom rabattkoder eller värdekuponger, till annan person.

6.4 Om kontoinnehavaren har varit inaktiv under tre år kommer kontot automatiskt att avslutas och de personuppgifter som vi har samlat in och behandlat för att tillhandahålla 

JHL-Net Solutions konto och tjänsterna kopplade till kontoinnehavet enligt dessa villkor raderas. Du anses vara inaktiv när du inte har loggat in på ditt JHL: s konto, gjort något köp i vår webbutik i inloggat läge, haft något ärende hos kundtjänst eller någon annan supportfunktion kopplat till ditt konto, besökt vår webbplats, deltagit i något event eller tävling där du angett dina kontouppgifter eller klickat på någon av de länkar som vi skickat till dig via e-post under den angivna perioden.

 1. Tvister

Eventuella tvister gällande JHL:s konto som inte har gått att lösa genom överenskommelse mellan parterna, ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Kontoinnehavaren kan, för att lösa tvisten utanför domstol, vända sig till Allmänna reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

 1. Kontaktuppgifter

Vid frågor om ditt innehav av JHL: s konto eller om du vill avsluta ditt JHL:s konto, kontakta oss gärna via telefon eller e-post enligt nedan.

Är du konsument? Vänligen ring 08-121 329 93 eller skicka e-post till [email protected]

Representerar du ett företag? Vänligen ring 08-121 329 93 eller skicka e-post till [email protected]