Blogg

SSL Har du sätt att vissa webbadresser börjar med http medan andra börjar med https? Det extra s:et innebär att hemsidan du besöker har ett SSL-certifikat installerat. Det gör att anslutningen till hemsidan är säker och krypterad så att de uppgifter du skriver in på hemsidan inte delas med någon annan än dig och hemsidans ägare. Här förklarar vi vad SSL är och varför du behöver det till din hemsida.  

Tre ytterligare fördelar med SSL
Det främsta syftet med SSL är att säkra information mellan besökaren och webbplatsen, men det finns också ytterligare fördelar med SSL, till

Secure print

Som företag värnar vi om säkerheten när det kommer till informationsspridning av sekretessbelagda eller känsliga dokument därför brukar vi alltid se till att säkerheten kring företagets datorer och servrar är under säkerhetskontroll regelbundet. Dock så förbiser man inte sällan en viktig del, nämligen skrivaren. Dagens skrivare skiljer sig mycket från de skrivare vi hade förr, idag är de uppkopplade och så pass avancerade att man bör se till att säkerheten kring skrivarna är lika hög som kring datorer och servrar. För små och medelstora företag kan det också vara

  Att skära ned på företagets IT-kostnader upplevs ofta som svårt och komplicerat. Men det finns smarta och beprövade sätt för att minska kostnaden för ditt företag. Så här gör du:

1. Ha koll på dina licenser och hårdvara samt städa upp och inventera dina enheter

Det är lätt hänt att företag samlar på sig ett överflöd av licenser. När anställda slutar betalar man fortfarande för licenser som inte nyttjas. De flesta företag kan sänka sina IT-kostnader genom att städa i ”licensgarderoben”. Det är enkelt och lätt hanterbar. Denna process borde göras regelbundet för att

Tips & tricks

Här är en lista med generella kortkommandon som gäller i alla program. Dessa är väldigt bra att lära sig till att börja med eftersom de kan användas överallt. Man kan t ex kopiera med Ctrl+C ifrån program som man normalt sett inte kan kopiera ifrån, på grund av att de saknar detta alternativ i knappar och menyer.

En DDoS-attack - även kallat överbelastningsattack - är ett stort angrepp som riktas mot ett nätverk, en webbplats, ett datorsystem eller en webbtjänst. Själva ordet DDoS står för “Distributed Denial of service” och för den som drabbas kan det innebära att all server- eller förbindelsekapacitet kraschar. Eftersom brandväggar och försvarssystem ofta tolkar DDoS-attacker som normal trafik är det svårt att skydda sig mot ett angrepp. Det beror på att en attack består av fler datorer som är ihopkopplade, oftast rör det sig om vanliga användares datorer som har kapats av kriminella. I vissa fall kan flera hundratusen datorer kapas och

EnglishSwedish