Secure print

Som företag värnar vi om säkerheten när det kommer till informationsspridning av sekretessbelagda eller känsliga dokument därför brukar vi alltid se till att säkerheten kring företagets datorer och servrar är under säkerhetskontroll regelbundet. Dock så förbiser man inte sällan en viktig del, nämligen skrivaren. Dagens skrivare skiljer sig mycket från de skrivare vi hade förr, idag är de uppkopplade och så pass avancerade att man bör se till att säkerheten kring skrivarna är lika hög som kring datorer och servrar.

För små och medelstora företag kan det också vara så att man inser att man inte har en helt säker IT-miljö men man anser sig inte ha råd med den säkerhet som större företag har, men det finns en lösning och det är att se till att man har en skrivare som i sig erbjuder all den nödvändiga säkerheten. Du kan läsa mer om skrivare här

Dels ska man se till att de som är i kontakt med skrivaren skriver ut på ett säkert sätt. Det vill säga att inga känsliga dokument blir liggandes i skrivaren eller liknande. Det kan man enkelt lösa genom att välja en skrivare med någon typ av Pull-printlösning. Det vill vi säga, för att skriva ut måste du gå fram till skrivaren och legitimera dig genom något typ av passerkort, SL-kort, bricka eller med hjälp av din pinkod. Tilläggas ska också att den lösningen inte bara ökar säkerheten utan den minskar även antalet onödiga utskrifter som blir liggandes vilket är bra för både ekonomin och miljön.

Ovan beskrivna säkerhetsåtgärd skyddar mot att obehöriga på kontoret kommer åt dina utskrifter men den lämnar skrivaren helt utan skydd för intrång utifrån. Faktum är att många företagsskrivare är exponerade mot Internet och därmed åtkomliga för vem som helst som har kunskapen att göra intrång. I praktiken innebär det att det du till exempel skannar i din skrivare kan ses av någon som kopplar upp sig flera mil ifrån din skrivare. Med bakgrund av att antalet it-attacker ökar ska företag vara oroliga om de inte har det skydd som krävs. Den absolut enklaste lösningen är att ha en skrivare som redan i leveransskick har ett heltäckande skydd mot intrång.

Känner du att du behöver hjälp med att säkra upp dina skrivare så tveka inte att kontakta oss

 

 

Källan: McAfee® Secure Device