Blogg

SSL Har du sätt att vissa webbadresser börjar med http medan andra börjar med https? Det extra s:et innebär att hemsidan du besöker har ett SSL-certifikat installerat. Det gör att anslutningen till hemsidan är säker och krypterad så att de uppgifter du skriver in på hemsidan inte delas med någon annan än dig och hemsidans ägare. Här förklarar vi vad SSL är och varför du behöver det till din hemsida.  

Tre ytterligare fördelar med SSL
Det främsta syftet med SSL är att säkra information mellan besökaren och webbplatsen, men det finns också ytterligare fördelar med SSL, till

Secure print

Som företag värnar vi om säkerheten när det kommer till informationsspridning av sekretessbelagda eller känsliga dokument därför brukar vi alltid se till att säkerheten kring företagets datorer och servrar är under säkerhetskontroll regelbundet. Dock så förbiser man inte sällan en viktig del, nämligen skrivaren. Dagens skrivare skiljer sig mycket från de skrivare vi hade förr, idag är de uppkopplade och så pass avancerade att man bör se till att säkerheten kring skrivarna är lika hög som kring datorer och servrar. För små och medelstora företag kan det också vara

EnglishSwedish