Blogg

En DDoS-attack - även kallat överbelastningsattack - är ett stort angrepp som riktas mot ett nätverk, en webbplats, ett datorsystem eller en webbtjänst. Själva ordet DDoS står för “Distributed Denial of service” och för den som drabbas kan det innebära att all server- eller förbindelsekapacitet kraschar. Eftersom brandväggar och försvarssystem ofta tolkar DDoS-attacker som normal trafik är det svårt att skydda sig mot ett angrepp. Det beror på att en attack består av fler datorer som är ihopkopplade, oftast rör det sig om vanliga användares datorer som har kapats av kriminella. I vissa fall kan flera hundratusen datorer kapas och

EnglishSwedish